2022 február 25. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című ( VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

  1. A felhívás keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd forintra emelkedett. A változás érinti a felhívás bevezető oldalát, és az 5.3. fejezetet.

  2. A felhívás 3.10. Önerő című fejezetében módosítás történt: „Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásáról a támogatási kérelem benyújtásakor – választása szerint – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozhatatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.”

  3. A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet a) és b) pontjából törlésre került az Őstermelők családi gazdaságára vonatkozó előírás.

  4. A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet kiegészült a következő előírással: Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

  5. A 6.1.2. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) mellékletek listája) fejezet 2. pontja módosult a kiegészítő tevékenységet is folytató őstermelők vonatkozásában.

  6. Módosult a felhívás 2. számú melléklete (Támogatható tevékenységek és azok maximális elszámolható kiadásai): a piaci áraknak való megfelelés érdekében megemelésre kerültek  az elszámolható kiadási összegek.