2019 október 1. 14:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Kiegészült a felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című fejezete: Fejlesztéssel érintett ingatlannak minősül az az ingatlan is, amely nincs a támogatást igénylő tulajdonában vagy használatában, azonban a támogatást igénylő az ingatlan tulajdonosával vagy használójával a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő öntözési szolgáltatási szerződést kötött. A módosítással párhuzamosan kiegészült a felhívás 6. fejezetének 10. pontja.

 Módosult a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetének 4. pontja. A módosítás értelmében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékpont helyett 20 százalékponttal megemelt (többlet) támogatási intenzitásra jogosultak.

 Fentieken túl aktualizálásra került a felhívás 12. számú, Jogszabályjegyzék című melléklete.