2017 június 16. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni alfejezetének 5. pontja, a C) projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások alfejezet 2. pontja, továbbá a D) vízfelhasználás hatékonyságának javításával, öntözésfejlesztéssel és az energiahatékonyság javításával kapcsolatos elvárások fejezet került módosításra.

- A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 3., 4.és 5. táblázatában  is a 2. szempont került pontosításra.

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

A Támogatói okirat a 4. számú melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei vonatkozásában módosult.

A 3. számú mellékletben a kifizető ügynökség fogalma került módosításra.