2018 november 7. 12:00
Módosult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” elnevezésű (VP3-4.2.1-4.2.2-18 azonosító jelű) felhívás dokumentációja

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a 8. számú mellékletben az alábbi módosítások történtek:

 

- Az I/1. kérdés esetében a viszonyítási alap az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál is módosult „árbevételre”,

- Az útmutató kiegészült a „pénzügyi adatok tábla” kitöltésére vonatkozó segédlettel (4-6. oldal)