2018 december 20. 09:45
Módosul a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” elnevezésű (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás dokumentációja Felhívjuk a tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosult a felhívás 3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása című fejezetének bevezető szövege:
„Amennyiben a mezőgazdasági termelő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul - tehát a 2014-2020-as időszakra vonatkozó agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások (16) pontjában foglaltak nem teljesülnek - akkor a Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:”

2. A felhívás 8. számú mellékletének (Üzleti terv kitöltési útmutatója) I/5. „Meglévő szakértelem” pontjához kapcsolódóan az Irányító Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 47/2011. (V. 31.) VM rendelet 2019. június 1. napján hatályát veszti, a tárgykörben ettől az időponttól a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet rendelkezései irányadóak.