2021 február 15. 10:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című (VP2-6.3.1.-20 kódszámú) felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások I. fejezete:

„Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra. Amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, akkor eltérő pontszám esetén a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett, pontegyenlőség esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/E. § (3) bekezdése alkalmazandó.”

2. Törlésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezetének 4. számú pontjához fűződő lábjegyzet, illetve az 5. pontból a „(január 1 – december 31 közötti időszak)”.

3. Magyarázó lábjegyzet került beillesztésre a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezetének 5. számú pontjához, miszerint:

„A Standard Termelési Értékre (STÉ), illetve az értékesítés nettó árbevételre vonatkozó kötelezettségeket – tekintve, hogy ezen mutatók éves szinten vizsgálhatók – az adott vizsgálati időpontot magában foglaló év január 1 és december 31 közötti időszakban kell teljesíteni.”

4. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások II. fejezete:

„10. Amennyiben a támogatást igénylő támogatási kérelmében tett nyilatkozata alapján mezőgazdasági szociális szövetkezet vagy annak tagja abban az esetben szociális szövetkezeti minőségét, illetve tagságát a működtetési időszak végéig fent kell tartania.

11. Amennyiben a támogatást igénylő a jelen felhívás 4.4.2. pont /3. alpontjában szereplő Tartalmi értékelési szempontok 4. számú pontjához kapcsolódóan tett vállalást, abban az esetben figyelembe kell vennie, hogy ha a kifizetési kérelem benyújtására korábban kerül sor, mint a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. év vége, úgy a kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a tagság igazolása.”

5. Pontosításra került a 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című pont azzal, hogy a felhívás tekintetében az Irányító Hatóság akként dönt, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlannak az ÁÚF 7. pontjában foglalt feltételnek kell megfelelnie.

6. 4. A 4.1 Támogatást igénylő köre című fejezet a) pontja az alábbiak szerint változott:

„őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási

kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania,”

7. Módosul a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontja, miszerint a benyújtásra rendelkezésre álló második szakasz:

2021. április 6. – 2021. április 20.

8. Törlésre került a felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 4. számú pontjának második bekezdéséből a mikrovállalkozásnak minősülő egyéb vállalkozás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

Pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:

  • 2. számú melléklet - Fogalomjegyzék
  • 4. számú melléklet – Jogosultsági kritériumok megállapításához segédlet
  • 8. számú melléklet – Jogkövetkezmények
  • 15. számú melléklet – Szakmai beszámoló

 

A felhívásnak és mellékleteinek fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum.