2018 december 7. 08:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

  1. Az alábbiak szerint módosult a felhívás 3.2.1 A támogatás igénybevételének általános feltételei című fejezet, II. alfejezetének 5. számú alpontja:

 

„Kötelező képzésen való részvétel a második kifizetési kérelem benyújtásáig, mely a kedvezményezett számára térítésmentes. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor köteles igazolni.”

 

  1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre és frissítésre került a felhívás a 4. számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontjában.

 

A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

A felhívás fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum és a 8. számú Szankciós táblázat című melléklet.