2017 augusztus 4. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- Az 1.2. fejezetben pontosítás történt.

- A 3.1.2.1. fejezet kiegészült a Szolgáltatási ütemterv készítéssel.

- A 3.2. fejezet egy újabb bekezdéssel bővült, továbbá a táblázat is kiegészült.

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet alábbi főbb pontjai módosultak:

- 3. pont értelmében a támogatást igénylő a támogatási kérelemhez a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum, Szaktanácsadási terv mellett a szolgáltatási ütemtervet is köteles csatolni.

- 4. pont: A Szaktanácsadási terv, valamint a Szolgáltatási ütemterv módosítható meghatározott feltételek mellett.

- 7. és 8. pontban pontosítás történt.

- 12. és 13. pont került meghatározásra.

- A 3.5.1. fejezet módosult: a támogatott projektek költségei, a támogatási kérelem benyújtását követően felmerült költségek számolhatók el.

- A 3.5.2. fejezet második bekezdése kiegészült a Szolgáltatási ütemtervre vonatkozó kötelezettséggel.

- A 3.7.1. fejezetben az indikátor megnevezés pontosításra került.

- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet 2. pontja módosult.

- A 4.2. fejezet pontosításra került.

- A 4.3. fejezet második bekezdése módosult.

- A 4.4.2. 1. c) pontja kiegészült. A 4.4.2. fejezet 3.) 1., 2. (többlet önerő fogalma) és a 7. pontok kiegészítésre, javításra kerültek.

- Az 5.3. fejezet 4. bekezdése módosult: a szaktanácsadónként évente maximum 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás csak a csoportos szaktanácsadásra vonatkozik.

- Az 5.5. fejezet 2.3.2. pontja egyértelműsítésre került.

- Az 5.7. fejezetben az összes elszámolható költségre vonatkozó mértékek változtak.

- A 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája bővült (12. számú melléklet: Szolgáltatási ütemterv), továbbá kiegészült.

- A 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája bővült a 13. számú melléklettel: Nyilatkozat kizáró feltételekről.

A felhívás szakmai mellékletei - a 4. számú melléklet kivételével - módosultak (pl: Szaktanácsadói szerződés, Szaktanácsadási terv, Költségkalkuláció, Támogatható tevékenységek jegyzéke), valamint további két új szakmai melléklet került csatolásra: Szolgáltatási ütemterv, Nyilatkozat kizáró feltételekről.

Egyéb technikai jellegű módosítások, pontosítások történtek.