2017 november 8. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak mellékletei.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- A 3.1.2.1. pontban módosítás történt.

- A 3.2. pont táblázata módosult.

- A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet alábbi főbb pontjai módosultak:

  • A 2. pont értelmében a projekt megvalósítás időszaka alatt a szaktanácsadó több támogatást igénylővel is létrehozhat munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyt.
  • A 3. pontból törlésre került a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum csatolásának szükségessége.
  • A 4. pontban történt változás értelmében a támogatást igénylő köteles a szaktanácsadási szolgáltatást 2023. július 31-ig folyamatosan biztosítani a támogatási kérelemben az egyes mérföldkövekhez meghatározott ütemezés szerint. Változtak továbbá a szolgáltatási ütemterv módosításával kapcsolatos feltételek.
  • Az 5. pont értelmében a kedvezményezett az általa ténylegesen elvégzett szolgáltatások ellenértékét számolhatja el éves összesítésben.
  • A 7. pont szerint a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a Felhívás 5.5 pontjában szereplő, költségek figyelembevételével készült költségkalkulációt indoklással ellátva.
  • A 8. pont is módosult.

- A 3.4.2. pont szerint évente egy mérföldkövet szükséges tervezni, figyelembe véve, hogy a kedvezményezett a szolgáltatások ellenértékét éves összesítésben számolhatja el.

- A 3.4.4. pont kiegészült egy új mondattal, amelynek értelmében a támogatást igénylő szaktanácsadó(ka)t kizárólag munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban foglalkoztathat.

- A 3.5.2. pont második bekezdés kiegészült.

- A 4.1. pont a támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások.

- A 4.2. pont is kiegészült egy új mondattal.

- A 4.3. pontban az első értékelési szakaszhatár napja módosult.

- A 4.4.2.2. pont 2. tartalmi értékelési szempont javításra került, illetve a 7. értékelési szempont hivatkozása kiegészült.

- Az 5.3. pontban pontosítás történt.

- Az 5.5. pont 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. pontok kiegészültek, módosultak.

- Az 5.7. pontban a táblázat bővült.

- A 6.1. a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája módosult, kiegészült.

- A 6.3. a kifizetési kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája szintén módosult, kiegészült.

A szakmai mellékletek számozása változott, a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum törlésre került, illetve a költségkalkulációs táblázat tartalma bővült. A további mellékletekben is történt egyéb változás, pontosítás.