2018 december 19. 15:15
Módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy módosult a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás felhívás. A  módosulások az alábbi pontokat érintik:

•        a Felhívás keretösszege módosult;

•        a Felhívás 5.5. fejezetében az elszámolható költségek köre kiegészült a szaktanácsadási szolgáltatáshoz biztosított, ellenértéknek minősülő támogatás után fizetendő áfával;

•        ÁFA összesítő táblázattal (13. sz. melléklet) egészült ki a kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek és a felhívás mellékleteinek köre;

•        a Szaktanácsadási tervben és a Költségkalkulációban az ellenértéknek minősülő támogatás után fizetendő áfa is szerepel;

•        a Támogatói Okirat a fentiekkel összhangban módosult.

Az elszámolható költségek körének módosulása a támogatást igénylőket hátrányosan nem érinti.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a  módosítások a már benyújtott, jogosultsági és/vagy tartalmi vizsgálat alatt álló támogatási kérelmek esetében is figyelembe vételre kerülnek.