2016 április 5. 09:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás. A módosítás a Felhívás dokumentumát, a Támogatói Okiratot és az 1. számú mellékletet érinti.

A Felhívás dokumentum alábbi fejezeteiben történtek módosítások:

  • A Felhívás indokoltsága és célja,
  • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam,
  • A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja,
  • Az elszámolható költségek köre

 

A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, amely határidő jogvesztő hatályú.