2019 november 7. 08:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Módosult a felhívás 3.1.1. pontja: A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak. A mérték 30%-ról 20%-ra csökkent. A módosítás érinti a felhívás 3.4.1.1.5. pontját, továbbá két ponton a Fogalomtár című mellékletet is, ezért változott a „biztosítási esemény” és a „tűzkár” definíciója.

- Módosult a felhívás 5.3 pontja: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 70 %-a. A mérték 65%-ról 70%-ra nőtt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a fentiek szerinti módosítások a 2019-ben megkötött biztosítási szerződéseket nem érintik, azokra nincsenek hatással.

- Módosult a felhívás 1.2 pontja: A Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretének módosulásának megfelelően változott a rendelkezésre álló forrás mértéke.

- Módosult a felhívás 4.3 pontja: A támogatást igénylők 2021. december 31-ig jogosultak támogatási kérelem benyújtására, vagyis a támogatási időszak egy évvel meghosszabbodik.

- A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kiegészült a felhívás 7. fejezete.

Fentieken túl a felhívásban a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre és módosult a felhívás Támogatói Okirata.