2018 február 26. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:

- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben történt technikai módosítás a következő bekezdést érintette: „Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.”