2017 február 17.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mentorprogram koraszülöttek részére” című (EFOP-1.2.10-16 kódszámú) felhívás.

Felhívás 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet 5. bekezdésének (Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív össze.) helyébe az alábbi került:

„Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.