2020 július 10. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megyei Kormányhivatalok közbenső szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” című (VP-20-4-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

 

- A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet B) Az intézmény ellenőrzési kapacitásának megerősítése, bővítése, korszerűsítése alpontja kiegészült.

 

- A felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége fejezetben a projekt elszámolható összköltségét megyénkénti bontásban tartalmazó táblázatban szereplő összegek módosultak.

 

- A Támogatási szerződés című dokumentum a felhívással összhangban módosult.

 

- A felhívásban a "www.szechenyi2020.hu” hivatkozások "www.palyazat.gov.hu"-ra módosultak.

 

-        A felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezetében a nem közbeszerzés köteles beszerzésekre vonatkozó összeférhetetlenségi előírások átvezetésre kerültek.

-  A felhívás 7. További Információk fejezetében az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások átvezetésre kerültek.