2018 június 15. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megyei identitás erősítése” című (TOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezet 11. pontja módosításra került az alábbiak szerint: „A projekt megvalósításához szükséges helyiség/épületrész/épület építési engedélyhez nem kötött felújítása támogatható, melynek költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.” Törlésre került a kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó elvárás.

2.    A Felhívás 3.4.2. pontjában az 1. mérföldkő kiegészítésre került a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonviszonyának rendezésével.

3.    A Felhívás 3.6.2. pontja kiegészítésre került az alábbival: Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb az első mérföldkő teljesítéséig.

4.    A Felhívás 6.1. pontjában a „Csatolandó mellékletek, amennyiben rendelkezésre állnak” köre kiegészítésre került az alábbival: Fejlesztéssel (felújítással) érintett ingatlan tulajdoni lapja (amennyiben releváns)

5.    Módosult Hajdú-Bihar megye területspecifikus mellékletének 4.3. pontjában a benyújtási határidő záró dátuma.

6.    Módosult Tolna megye területspecifikus mellékletének 5.2. és 5.3. pontjában a projekt maximális elszámolható összköltsége és az igényelhető támogatás maximuma.