2018 október 26. 13:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című (VEKOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
 • 1.3 A támogatás háttere pontban a jogszabályi hivatkozás pontosításra került.
 • 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek III. Projekt szakmai megvalósítása 5. pontja kiegészült a „illetve az általános foglalkoztatási formákon túlmenően távmunka és bedolgozói jogviszony támogatása,” mondatrésszel.
 • 3.1.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pontban a 2. támogatható tevékenység kiegészült a „illetve az általános foglalkoztatási formákon túlmenően távmunka és bedolgozói jogviszony támogatása.” mondatrésszel.
 • 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontban a mérföldkövek rész aktualizálásra került:
 1. mérföldkő: A projekt zavartalan megvalósításához a szükséges informatikai hátteret legkésőbb 2017. augusztus 31-ig biztosítani szükséges.
 2. mérföldkő: Programba bevont személyek számának a támogatási szerződés aláírását követően 19 hónapon belül el kell érnie az 1250 főt.
 3. mérföldkő: Programban vállalt kötelezettségek, eredmények teljes mértékben teljesülnek a projekt fizikai zárásáig és a megítélt támogatási összeg 90%-áról kifizetési kérelmet nyújt be.
 • 3.3.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontban a projekt fizikai befejezésének időpontja 2019. május 31-re, a pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határideje pedig az utolsó mérföldkő elérését követő 90 napra módosult.
 • 3.5.1 pontja kiegészült a PO711 „A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma” indikátorral.
 • 5.4 Előleg igénylése pontja változott a központi Felhívás sablon módosításaival.
 • 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pont kiegészült a következő mondattal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”