2017 március 23. 11:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú) felhívás 2. számú melléklete a mai nappal módosult az alábbiak szerint:

A Felhívás 2. számú melléklet 01_Energetikai adatok munkalapján szereplő D27 és D28-as cellák esetében a beírható értékre vonatkozó korlátozás módosításra került.

A Felhívás 2. számú melléklet 01_Energetikai adatok munkalapján a Számított energiahordozó felhasználás elnevezés Számított primer energiahordozó felhasználásra változott - egyértelművé téve, hogy ott az Energetikai Tanúsítványban rögzített primer adatokat kell megadni.

A Felhívás 2. számú melléklet 01_Energetikai adatok munkalapján a tervezett állapotra vonatkozó adatoknál a vásárolt villamos energia esetében feloldásra került a korlátozás, hogy nem lehet negatív számot beírni. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 3.3. c) pontja értelmében „nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.”)

A Felhívás 2. számú melléklet 2. munkalapján a III. Nyilatkozatok pont kiegészült a következő ponttal: „A fejlesztéssel elérhető megtakarítások a beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő), az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotára elkészített energetikai számítások alapján kerültek meghatározásra.

Az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő), az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotára elkészített energetikai számítások a Támogatást igénylőnél rendelkezésre állnak.”