2018 január 12. 10:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” című (GINOP-5.3.10-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult:
  • kiegészült a felhívás 3.1.2.1 a) pontja a „valamint az egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint a program részvétel teljes időtartama alatt” mondatrésszel, így az a) pont teljes szövege: „Létszámleépítéssel fenyegetett munkavállalók részére munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás még az egyén munkaviszonyának megszűnése előtt, valamint az egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint a program részvétel teljes időtartama alatt:”
  • A felhívás 5.5 b) pontjában törlésre került a „kötelező” szó, ez alapján a felhívás módosított szövege: „Konzorciumvezetőnél és a konzorciumi tagoknál elszámolható projektmenedzsment költség”