2018 február 14. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (VEKOP-7.3.6-17 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Pontosításra került a Felhívás 1.1/Célcsoport pontja: „Hátrányos helyzetű, és /vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei. A fenti tanulócsoport integrációja érdekében az intézmény többi tanulója.”
2.    Pontosításra került a Felhívás 1.1/Beavatkozási logika pontja: „A konstrukció tevékenységinek eredményeképp javulnak a hátrányos helyzetű és/vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat érintő mutatók az alábbi területeken:”
3.    Pontosításra kerül a Felhívás 3.4.1.1/II./2.) pontjának a mentorálásra, a mentorok kiválasztására, feladataikra vonatkozó elvárások, előírások pontja, az alábbiak szerint: „Mentorok alkalmazása a program megvalósítása során kötelező. A mentor végzettségére tekintettel pedagógus (beleértve a hittanárt, nevelőtanárt is) vagy felsőfokú szociális végzettségű (pl.:. szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus), továbbá bevonható az a tanári vagy tanítói képzésben résztvevő hallgató, aki az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.”
4.    Módosul a Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja.
5.    Törlésre kerül a Felhívás 3.7.1 Indikátorok pontján belül a „Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma” mutató esetében az elvárt célérték.
6.    Pontosításra került a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja.
7.    Pontosításra került a Felhívás 5.5/2. ponton belül az Áhsz. 1. § bekezdésre való hivatkozás és a saját teljesítés keretében elszámolható költségek körébe a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei beemelésre kerül.
8.    A Felhívás 6.1/Csatolandó mellékletek listája pontba beemelésre került a Fejlesztéssel érintett nevelési-oktatási intézmény hatályos alapító okirata