2019 július 17. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”

A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.

A Felhívás 1.2 pontjában módosult a felhívás keretösszege 8 871 millió Ft-ra.

A Felhívás 3.4.1.1. pontjában az ütemezett fejlesztésekre vonatkozó szabályozásból törlésre került az alábbi mondat: „Elvárás, hogy egyik projekt támogatási szerződése sem léphet hatályba addig, amíg az akcióterületre vonatkozó összes ütem projektje nem rendelkezik pozitív támogatói döntéssel.”

A Felhívás 4.1 pontjában pontosításra került, hogy egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, azonban kivételt jelent a 3.4.1.1 pont 2) alpontja szerinti ütemezett fejlesztések végrehajtása.

A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.

A Felhívás 5.7. pontja esetében:

a)       pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,

b)       kiegészült az alábbival: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”

A Felhívás 7. fejezete kiegészítésre került az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek felsorolásával.

A Felhívás mellékleteként megjelent Csongrád megye területspecifikus melléklete.

A kapcsolódó kitöltőprogram a későbbiekben fog megjelenni.