2017 augusztus 16.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-16 kódszámú) felhívás.

1)    A Felhívás 3.4.1.1 pont 2) alpontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel:
Kivételt jelent az a speciális eset, ha az akcióterületi fejlesztés több ütemre bontva valósul meg. Ebben az esetben szükséges a Projekt-előkészítő tanulmányban minden akcióterületre vonatkozó projekt tartalmának, részletes tevékenységeinek és tervezett időbeli ütemezésének a bemutatása a lehatárolások és szinergiák bemutatása érdekében. Elvárás, hogy egyik projekt támogatási szerződése sem léphet hatályba addig, amíg az akcióterületre vonatkozó összes ütem projektje nem rendelkezik pozitív támogatói döntéssel.
2)    A felhívás mellékleteként megjelent Komárom-Esztergom megye területspecifikus mellékletének 4.3 pontjában módosult az első benyújtási határ dátuma és beszúrásra került egy újabb benyújtási határszakasz. A benyújtási határidők az alábbiak szerint módosulnak:
•    1. szakasz: 2017. június 1-től 2017. augusztus 28-ig.
•    2. szakasz: 2017. augusztus 29-től 2017. szeptember 29-ig.