2017 június 16.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.2 pontjában a felhívás 1.2 pontjában a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 205 millió Ft-ra emelkedett.

2.    A Felhívás 4.4.2 pont 3. Tartalmi értékelési szempontok c. alpontjában a 3. Megalapozottság kategóriában található három szempont számozása javításra került.

3.    A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft-ot Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében egyértelműsítésre került, hogy ez százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétel a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.

4.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás, amely során – többek közt – bekerült a felhívásba a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó költség-alátámasztás szükségessége is.

5.    A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre kiegészítésre került az alábbival: „minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.

6.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbival:

Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.

7.    A Felhívás 6.1 pontjában a felsorolt mellékletek köre kiegészült az „Önerő nyilatkozat (amennyiben releváns)” melléklet felsorolásával.

8.    A felhívás 5. sz. mellékleteként megjelent „Útmutató a költség-haszon elemzés elkészítéséhez” c. dokumentum törlésre került, mivel az aktuális dokumentum csomag feltöltésre került a Széchenyi 2020 honlapon a TOP általános mellékletei közé.
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861

9.    A Felhívás mellékleteként megjelent Komárom-Esztergom megye területspecifikus melléklete módosításra került az alábbiak szerint:
•    A 1.2 pontban a rendelkezésre álló forrás 753 millió Ft-ra emelkedett.
•    Az 5.2 és 5.3 pontokban a projekt maximális elszámolható összköltsége és a támogatás maximális összege 753 millió Ft-ra emelkedett.

10.    A Felhívás mellékleteként megjelent Nógrád megye területspecifikus melléklete módosításra került az alábbiak szerint:
•    A 1.2 pontban a rendelkezésre álló forrás 1 023 millió Ft-ra emelkedett.
•    Az 5.2 és 5.3 pontokban a projekt maximális elszámolható összköltsége és a támogatás maximális összege 1 023 millió Ft-ra emelkedett.

11.    A felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben egyes megyék benyújtási határideje az alábbi dátumokra módosult:
•    Győr-Moson-Sopron megye: 2017.07.14.
•    Heves megye: 2017.08.15.
•    Jász-Nagykun-Szolnok megye: 2017.07.14.
•    Nógrád megye: 2017.08.15.
•    Somogy megye: 2017.08.15.
•    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2017.08.15.
•    Veszprém megye: 2017.08.15.