2016 július 29. 12:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” című (VEKOP-6.2.2-15 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    A Felhívás mellékleteként megjelenítésre került a 11. sz. melléklet (Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai).
2)    Az MT útmutató 1. sz. mellékletében található, a térfigyelő kamerarendszerek létesítésére vonatkozó műszaki követelmények módosításra kerültek.
3)    A Felhívás 3.1.2 pontjában az Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek köre kiegészítésre került parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésével, a Felhívás 3.2 pont vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.

4)    A Felhívás 3.1.2 D) pontjában az önkormányzati utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása nem csak belterületen támogatható, tekintettel, hogy speciális esetekben külterületi (településtesttől elszakadó) telepeken is támogathatók fejlesztések.

5)    A Felhívás 4.3 pontjában a benyújtási határidő 2016.08.08-ra módosult.