2019 április 23. 15:45
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelési esélyteremtő szerepének erősítése” című (EFOP-3.1.6-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1.       Módosult a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja

Eredeti szöveg:

3.       mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől számított 36. hónap utolsó munkanapjáig a projektindikátorok 75%-a teljesül, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 70 %-áról kifizetési igénylést nyújt be.

Módosult szöveg:

3.       mérföldkő: a projekt megvalósítás kezdetétől számított 36. hónap utolsó munkanapjáig a projektindikátorok 65%-a teljesül, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 55 %-áról kifizetési igénylést nyújt be.

 

2.       Felhívás szövegezésében a jogszabályi hivatkozások, megnevezések egységesítésre, pontosításra kerültek

Módosult a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja

Eredeti szöveg:

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Módosult szöveg:

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Módosult a Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja

Eredeti szöveg:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Módosult szöveg:

2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról