2017 február 2. 16:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című (VEKOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy kiegészítésre került a Felhívás 5.5. Elszámolható költségek pontja az alábbiak szerint:

„Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

  • Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);
  • Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb projektmenedzsment költség).

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők:

  • munkabér
  • foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
  • személyi jellegű egyéb kifizetések.”