2017 június 15. 16:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (VEKOP-7.3.4-17 kódszámú) felhívás módosítására az indikátor definíció pontosítása miatt került sor.

1) 3.7.1 Indikátorok pontban az indikátor definíciója az alábbiakra módosult:

„Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok száma:

Azon 7 és 24 éves kor közötti személyek száma, akik informális és nem formális képzésben részt vettek.

Nem formális tanulás minden olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő hosszabb vagy rövidebb idejű oktatási-tanulási forma, mely a formális nevelést-oktatást végző intézményeken kívül valósul meg (akár az egyén igényei és kezdeményezése alapján). Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, olyan folyamat, melynek következtében pozitívan változik a személyiség, kialakulnak (átalakulnak) egyéni attitűdök, értékek, képességek (például a részvétel kulturális fesztiválon, kiállítás vagy színházi előadás megtekintése, kreatív technikák megismerése). Az iskola falain belüli és azon kívüli, nem tanórai tudásgyarapító foglalkozások is e körbe tartoznak.

Igazolás módja: A résztvevő személyeket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést igazoló dokumentumok (pl. jelenléti ív) alapján tudja alátámasztani.”