2018 március 14. 13:00
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című (EFOP-1.2.3-VEKOP/15 kódszámú) felhívás.
  • A Felhívás 3.5.1. Indikátorok fejezet az alábbi szöveggel egészült ki:

Indikátor neve: Mentorok által gondozott helyi közösségek száma

Alap: ESZA

Mértékegység: db

Típusa: OP-kimeneti

Célérték: 570

Azonosító: 1.7

 

Mentorok által gondozott helyi közösségek száma

 

Az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapsolódó intézkedések keretében közösségfejlesztő, illetve közösségszervező feladatot ellátó személy által segített helyi közösségek száma.

Egy közösség egynek számítandó függetlenül attól, hány fejlesztés érinti.

Igazoló dokumentum: Formális közösségek esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat; nem formális közösségek esetében a tagok együttes nyilatkozata a közösség létéről valamint működéséről, és a mentorok által készített beszámolók.

 

  • A Felhívás 3.5.1. Indikátorok fejezetből az alábbi szövegrész törlésre került:

 

Az 1. számú indikátor az EFOP 1-es prioritási tengely 9.e. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja című alpontjának 25 éven aluli résztvevők száma indikátorának megvalósulásához járul hozzá.

A 2. számú indikátor az EFOP 1-es prioritási tengely 9.d. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében című alpontjának Közvetített önkéntesek száma indikátorának megvalósulásához járul hozzá.

A 3. számú indikátor az EFOP 1-es prioritási tengely 9.d. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében című alpontjának Önkéntes programokban résztvevők száma indikátorának megvalósulásához járul hozzá.