2018 április 16. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” című (VP4-13.2.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:

- A 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek című fejezet kiegészült.

- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet II. Kötelezettségvállalások alfejezet 4. pontja módosult.

- A 3.4.1.3. Egyéb elvárások és a 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetek módosultak.

- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet 3., 8. és 9. pontjaiban, valamint a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben a Magyar Államkincstár neve átírásra került.

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult.

- A 6. A Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet az alábbiak szerint módosult: „A támogatási kérelem elkészítésekor nem szükséges mellékletet csatolni.”

- A Felhívással összhangban módosult a Támogatói Okirat is.