2017 október 18. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” című (VP4-13.2.1.-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Módosult a 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások című fejezet  III. Általános követelmények alfejezet pontjának 2. bekezdése:
1.    „A támogatást igénylő köteles a támogatási időszakra vonatkozó gazdálkodási naplónak a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmát a támogatási időszakot követő év január 1. és január 31. között az adott évre vonatkozóan az aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.”