2017 július 6. 16:00
Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító jelű) felhívás és annak dokumentációja. Az e-UT 03.01.13.18 szabvány szerinti stabilizált földút tervezését magában foglaló projekt esetében elvárás a kétoldali útárok kialakítása. Azonban az olyan szakaszokon, ahol a kétoldali útárok kiépítése nem lehetséges (pl.: domborzati viszonyok, kábeltartó- illetve villanyoszlopok elhelyezkedése, tulajdonviszonyok stb. miatt), tervezői nyilatkozat alapján elfogadható más módon kialakításra kerülő vízelvezetés is. Az Irányító Hatóság elfogadja a támogatást igénylők részéről a hiánypótlás során benyújtott tervezői nyilatkozatokat.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános elvárások alfejezetének b) pontja.

- 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet q) pontja.

Az 1. számú melléklet – Fogalomtár – e-UT 03.01.13.18 szerinti szabvány fogalma módosult.