2016 december 21. 11:00
Módosul a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító jelű) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás az alábbiakat érinti:

A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezetében két helyen az alfejezetekre való utalás számjegyei kerültek módosításra. A III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások alfejezetben beszúrásra került a következő pont: „b) Kizárólag olyan erőgép (traktor) beszerzése támogatható, amely rendelkezik forgalmi engedéllyel.”

A Támogatói Okiratban a felhívásban tett módosítások kerültek átvezetésre.

Az 1. számú mellékletben a munkagép általános fogalma törlésre került, a függesztett és vonatott munkagép fogalma került beépítésre.

A 2. számú mellékletben mindkét célterület esetében az egyes fejezetekhez/alfejezetekhez tartozó karakterszámok kerültek feltüntetésre, illetve a 2. célterület esetében a már meglévő munkagép igazolására a jegyző által kiállított igazolás is elfogadható, amennyiben a munkagép nem rendelkezik forgalmi engedéllyel.