2017 június 28. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet pontosításra került.

A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

A Támogatói Okirat Biztosítékadási kötelezettség fejezetében történt pontosítás.