2017 február 6. 16:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet az alábbiak szerint módosult:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 10. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása:         2017. 02. 09.

A második szakasz zárása:     2017. 03. 09.

A harmadik szakasz zárása:    2017. 04. 10.

A negyedik szakasz zárása:    2017. 07. 10.

Az ötödik szakasz zárása:       2017. 10. 10.

A hatodik szakasz zárása:       2018. 01. 10.

A hetedik szakasz zárása:       2018. 04. 10.

A nyolcadik szakasz zárása:    2018. 07. 10.

A kilencedik szakasz zárása:   2018. 10. 10.

A tizedik szakasz zárása:        2019. 01. 10.