2017 szeptember 26. 10:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás 5. számú melléklete és a Támogatói Okirat.

A Támogatói Okirat Jogkövetkezmények fejezete a következő bekezdés vonatkozásában módosult:

Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az előírt legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulást nem éri el.

Az 5. számú – Jogkövetkezmények – melléklet a Támogatói Okirattal összhangban módosult.