2017 április 10. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetének d) pontját érinti:

„d) terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely valamely állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.”