2017 augusztus 14. 14:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.8-17 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:
 • A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészült az alábbi ponttal: „l) A támogatási kérelemben az Irányító Hatósághoz való benyújtásakor a GINOP-1.1.3-16 felhívás előminősítési rendszerének keretében elfogadott projekt koncepcióban megadott költségtervtől kizárólag adminisztratív (pl. árfolyameltérés, jogszabályváltozás, kitöltő programbeli előírás, téves számviteli besorolás kijavítása) okból lehet eltérni, a költségterv szakmai szempontú módosítására nincs lehetőség.”
 • A Felhívás 4. számú szakmai melléklete 6) pontja az alábbiak szerint módosult: „A támogatást igénylő rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.”
 • A Felhívás 8. számú szakmai mellékletében szereplő, az Irinyi Tervben kiemelt ágazatok listája kiegészült az alábbi tevékenységekkel:
 • 1610 Fűrészárugyártás
 • 1629 Pellet gyártása fából, illetve kávé- vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára
 • 2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártás
 • 2561 Fémfelület kezelése
 • 2562 Fémmegmunkálás
 • 2651 Mérőműszergyártás
 • 2670  Optikai eszköz gyártása
 • 2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártás
 • 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártás
 • 3030  Légi, űrjármű gyártása
 • 3091 Motorkerékpár gyártása
 • 3092 Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása
 • 3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása