2017 július 12. 15:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.8-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
  • A Felhívás 4.1 A támogatást igénylők köre fejezet f) pontja törlésre került, amely átvezetésre került a Felhívás 4. számú szakmai mellékletében is.
  • A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok fejezet 7. a) szempontja az alábbiak szerint módosult: „Termeléstervezés, termelés felügyelet”
  • A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok fejezet 7. b) 1 pontot érő szempontja az alábbiak szerint módosult: „Rendelkezik-e a társaság az anyagok és késztemékek termékazonosítását és automatikus adatbevitelét támogató rendszerrel (pl. vonalkód, RFID, szenzor)?”
  • A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok fejezet 7. e) 1 pontot érő szempontja az alábbiak szerint módosult: „Rendelkezik-e társaság iparág specifikus tanúsítvánnyal?”
  • A Felhívás 4.4.2.3.1. i) pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A fogalmak és értékelési szempontokhoz kapcsolódó meghatározások a Felhívás 11. számú szakmai mellékletében találhatók.”
  • A Felhívás 6. A csatolandó mellékletek listája fejezet alábbi pontja törlésre került: „A Felhívás 4.1. f) pontban szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges a Rendszer használatával kapcsolatos érvényes szerződést.”
  • A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezetből törlésre került az alábbi melléklet: „Vállalati infokommunikációs rendszerekkel, megoldásokkal szemben támasztott követelmények - Általános követelménylista (külön dokumentum)”. Ezen fejezet továbbá kiegészült a Fogalmi és tartalmi értékelési szempont definíciók szakmai melléklettel.
  • A Felhívás 10. számú szakmai melléklete, azaz a „Felhívás 4.4.2.3. 7) IPAR 4.0 megoldások alkalmazása tartalmi értékelési szempont teljesítését igazoló csatolandó melléklet” pontosításra került.