2022 február 9. 11:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című ( VP2.-4.1.3-20 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a Felhívás 1. számú mellékletének I. és II. táblázatainak 'C' oszlopában meghatározott maximális elszámolható kiadás összegeket érinti: az elszámolható kiadási összegek aktualizálásra kerültek.

A módosítás kapcsán az Irányító Hatóság felhívja továbbá a figyelmet a „Vidékfejlesztési Programból megvalósuló beruházási támogatások építésre irányuló projektelemével kapcsolatban felmerült költségnövekmény finanszírozásáról” szóló irányító hatósági közleményre.