2021 június 10. 16:00
Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:  

  1. A felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése fejezete kiegészítésre, illetve módosításra került a következők szerint: „Felújítás, vagy bővítés esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.”
  2. A felhívás kiegészült a 8. lábjegyzettel, amely az érintett projektelem lehatárolását tartalmazza.