2018 január 18. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

- Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 4. pontja módosul: rögzítésre került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot szükséges benyújtani, továbbá, ha a támogatást igénylő a megvalósítandó projekt tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási kérelemmel egyidejűleg.

- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.17. pontjában meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló dokumentum csatolása szükséges.

- A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.