2016 szeptember 19. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú) Felhívás, az ÁSZF, ÁÚF, a 10. és 13. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- A felhívás azonosító száma az Éves Fejlesztési Keret alapján módosult.
- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.
- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b. pontja kiegészítésre került, 3. pontja pedig módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.
- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetben a következő mondat került módosításra: „2. aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú - Felhívás keretében - a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan - már részesült támogatásban”
- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult. „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”
4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok 9. pontja kiegészült: A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program  által érintett településen található ("Ős-Dráva Program”  „Mura Program” )  
- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a projekt-előkészítéssel.
- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész.
- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó bekezdéssel kiegészült.