2016 szeptember 19. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás, valamint az ÁSZF, ÁÚF, TO, 13., 15., és 19. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- 2.  Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezet módosult.
- 3.1.    Támogatható tevékenységek bemutatása a pályázat szó támogatási kérelem kifejezésre módosult.
- 3.2.1. Általános elvárások B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a támogatást igénylőnek az alábbiakat kell figyelembe venni pontja; C) ültevénytelepítéssel kapcsolatos elvárások pontja; E) öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások:
- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b. pontja kiegészítésre került, 3. pontja pedig módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetben a következő mondat került módosításra: „2. aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú - Felhívás keretében - a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan - már részesült támogatásban”

- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult. „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”

- 4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok 5. Környezeti szempontok érvényesítése pont módosult. Kiegészült a 7. Térségi szempontok érvényesítése pont, kiegészült „A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program  által érintett településen található ("Ős-Dráva Program”  „Mura Program” )” ponttal.

- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a projekt-előkészítéssel.

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész, továbbá módosult a fejezet 6. pontja

- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó bekezdéssel kiegészült.

- A 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült: 19. számú szakmai melléklet: A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása