2018 május 11. 12:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    3.2.1. Általános elvárások fejezet  A) részének 5 és 6. pontja: Adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírás törlésre került: az adatszolgáltatást későbbiekben az egységes Monitoring tájékoztató szerint kell teljesíteni a Kedvezményezetteknek. Ezzel együtt  a 18. melléklet - A kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél figyelembe veendő adatok listája - törlésre került és a 19. számú melléklet sorszáma 18-ra változott.
2.    3.2.1. Általános elvárások fejezet B) részének 1. pontja (támogatási kérelem benyújtásakor a szükséges engedélyek) kiegészítésre kerül az 1. a. ponttal, amely szabályozza a 2018. január 1. után a telepítési szándék bejelentésének igazolását.
3.    3.2.1. Általános elvárások fejezet B) részének 10. pontja kiegészül az első kifizetési kérelemhez benyújtandó, a telepítésre kerülő ültetvény telepítési szándék bejelentését és hatóság általi nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum benyújtásával.
4.    3.2.1. Általános elvárások fejezet C) részének 1. pontja: a termőhelyi minősítésre vonatkozó szabály pontosítása.
5.    3.2.1. Általános elvárások fejezet C) részének 9. pontja: telepítési naplóra vonatkozó előírás pontosítása.
6.    6.  A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 4. pontja a fiatal gazdák esetébe figyelembe vehető mezőgazdasági jellegű végzettségekkel kapcsolatos pontosítást tartalmazza;  7. pontja kiegészült a telepítési szándék bejelentésének igazolásával, továbbá a 29. számú lábjegyzet módosítása: a telepítési terv tartalmára vonatkozó előírások pontosítása.
7.    Az 1. számú melléklet 1. pontjában technikai pontosítást történt.
A felhívással párhuzamosan módosult a Támogatói Okirat is.