2018 december 14. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.    Kiegészült a 3.2. fejezet (A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások)  B) 13. pontja egy a) jelű alponttal: Az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése.

2.    Kiegészült a 3.2. fejezet (A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások) E) pontja a 3.1. II. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), és III. pont tevékenységekre vonatkozó szabályozásban egy „1.a.” jelzésű alponttal. A kiegészítés értelmében nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt, amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben - bármilyen időtartamig öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

A 3.2. fejezet C) 4. pontja egyértelműsítéssel egészült ki: A projektnek abban az esetben is teljesíteni kell az 1. melléklet II. táblázatban meghatározott minimális követelményrendszerre vonatkozó előírásokat (így az öntözőrendszer kialakítására vonatkozó követelményt is) amennyiben az öntözésfejlesztéshez kapcsolódó költségek valamely – az E) pontban meghatározott - előírás nem megfelelő teljesítése miatt nem számolhatók el.

3.    Módosult a felhívás 5.6 (Az elszámolhatóság további feltételei) című fejezet 3. számú alpontja:
„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”

4.   A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.

    A fenti módosításokkal összhangban módosul a Támogatói Okirat is.