2017 április 13. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet 2. pontja törlésre került.

- A 4.3.            A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet első bekezdése módosult.

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult a felsorolás tekintetében.

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 7. pontja került módosításra.

- A 29-es  Telepítési tervnek kötelezően tartalmaznia kell  lábjegyzet  módosult.