2016 szeptember 19. 08:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című (VP5-4.1.3.4-16 kódszámú) Felhívás, a hozzá kapcsolódó ÁSZF, ÁÚF, 10. és 13. számú melléklet.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b. pontja kiegészítésre került, 3. pontja pedig módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetben a következő mondat került módosításra: „2. aki, vagy amely a jelen - VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú - Felhívás keretében - a projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan - már részesült támogatásban”

- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult. „A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”

- 4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok 9. pontja kiegészült: A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program  által érintett településen található ("Ős-Dráva Program”  „Mura Program” ) 

- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a projekt-előkészítéssel.

- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész.

- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó bekezdéssel kiegészült.

- A 8. A felhívás szakmai mellékletei kiegészültek a 13. számú szakmai melléklet: A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása