2016 június 10. 12:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című (VP5-4.1.3.4-16 kódszámú) felhívás.

A módosulás főbb pontjai a következők:

- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.

- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b pontja kiegészült, valamint a 3. pontja módosult a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.

- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 2. pontból törlésre került a „projekttel érintett megvalósítási helyhez kapcsolódóan” szövegrész

- A 4.3.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult

- Az 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a „projektelőkészítés” résszel

-A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 2. pontjából kihúzásra került a „vagy termelői csoport, termelői szervezet szövegrész.

- 7. További információk pontja a vélelmezett örökösre vonatkozó kiegészítéssel módosult.

Ezen kívül módosult az 1. számú melléklet.