2016 augusztus 18. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "K+I infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című (GINOP-2.3.3-15 kódszámú) felhívás.

A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:

  1. Módosult a Felhívás 5.4 „Előleg igénylése” pontja, ennek megfelelően az előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb 75 %-a, illetve bizonyos esetekben 100 %-a lehet,
  2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás keretösszege 35 milliárd Ft-ra módosult, ezzel összhangban módosult a támogatott támogatási kérelmek várható száma,
  3. Módosult a Felhívásban szereplő Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elérhetősége.
  4. Módosult a Felhívás 3.6 „Fenntartási kötelezettség” pontja, ennek megfelelően a támogatást igénylőnek a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.