2017 szeptember 27. 13:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” című (GINOP-5.3.7 – VEKOP-17 kódszámú) felhívás kiegészítésre került az alábbi pontokban:
  • a felhívás 3.4.1.1. hb) és hc) pontjai a „vagy munkaviszony” kifejezéssel.
  • a felhívás 4.3 pontban a „2017 év szeptember hónap 28 napig” „2017 év október hónap  31 napig”-ra módosult.
  • a felhívás 5.5 ba) és da) pontja kiegészült az alábbival: „munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Az arányosításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a projekt megvalósításában a közreműködő munkatárs munkaidejének egészében vagy csak egy részében vesz-e részt, másrészt azt, hogy a projektmegvalósítás időtartama hogyan aránylik a jogviszony megszüntetése miatt járó juttatás számítási alapját képező teljes, az adott munkahelyen töltött időtartamhoz (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.5.4.6 pontja szerint);”